I en fri översättning betyder namnet Taekwon-Do:

TAE -

Hopp/flygning för sparkar eller häftiga tekniker med fötterna.

KWON -

Slag, förstöring med handen/knytnäven.

DO -

Väg, moral, sätt att leva och agera. Det gäller människans psykiska och moraliska del av livet.

Taekwon-Do är en självförsvarskonst, men har under de senaste 20 åren lyckats bli en sport, med imponerade sportverksamhet som bevis. 

Men hur ska vi kunna definiera Taekwon-Do? Denna fråga ställdes till några aktiva och här är deras svar:
"Taekwon-Do är en konst att kontrollera sitt sinne genom att först kontrollera sin kropp."
"Taekwon-Do är en kampkonst som ursprungligen kommer från Korea, där den också utvecklades under 20 århundraden för att genomgå en metamorfos och bli en modern sportgren i internationell utsträckning."
 
"Taekwon-Do är en självförsvarskonst som utnyttjar den egna kroppen till attack och försvar."   
 
"Taekwon-Do är en fullt originell självförsvarskonst utvecklad av traditionella former och principer i gamla koreanska kampkonster som Tae Kyon och Soo Bak Gi."
 
"Taekwon-Do är en kunskap om hur man använder sina egna händer och fötter i en kamp."
 
"Taekwon-Do är ett originellt uppfostringssystem som betraktar universiell psykisk och fysisk utveckling i människans liv. Genom en kombination av gamla orientaliska traditioner och den civiliserade europeiska kulturen väcks en hos människan så speciell moralisk kultur som bygger på mycket viktiga humana principer."