Trots att början på alla kampkonster fortfarande inte riktigt är förklarad är en sak säker, det är ett faktum att människan i forna tider använde händer och fötter att försvara sig med. Om detta självförsvar skulle vara Taekwon-Do så skulle varje land kalla sig för Taekwon-Do's moderland. Det finns dessutom stora skillnader mellan dagens Taekwon-Do och de brutala former av kampkonster från de riktigt gamla tiderna.

Dagens Taekwon-Do skiljer sig också markant från andra kampkonster. På grund av att teori, terminologi, teknik, systematik, metodik, principer, kombinationer av övningar och ideologiska grundsatser har utvecklats, systematiserats och namngivits av General Choi Hong Hi vore det fel att betrakta någon annan form, som använder händer och fötter i självförsvarssyfte, för Taekwon-Do.

När Korea år 1945 befriades från den 36 år långa japanska ockupationen hamnade General Choi Hong Hi på rätt position bland de personer som fick i uppdrag att bygga upp nya militära styrkor i Korea.

"Det förflutna har inom mig byggt upp en mening att skapa och det framtida gav mig kraft att introducera Taekwon-Do i hela den koreanska armén, trots mycket stor opposition." 
Gen. Choi Hong Hi

Taekwon-Do blev inom kort mycket populär även i andra delar av världen. Den 11 april 1955 användes namnet Taekwon-Do officiellt för första gången och det är det datumet som man tagit för grundandet av dagens Taekwon-Do. Vad säger grundaren själv om Taekwon-Do's ursprung?

"Den andliga delen av Taekwon-Do kommer ursprungligen från traditionella etiska principer som gäller i Orienten samt en stor del från min egen filosofi. Trots att jag personligen inte kan skryta med en stor kroppsbyggnad är jag stolt över mitt liv som alltid formats enligt mina moraliska principer.
Jag försökte alltid kämpa på rättvisans sida och gjorde det utan fruktan. Jag tror att det var möjligt tack vare min stora fysiska och psykiska kraft som i sin tur kommer från Taekwon-Do träning. Den fysiska delen av Taekwon-Do bygger på vetenskapliga system och då särskilt på Newtons fysiska principer som säger oss hur man skapar den maximala kraften. Jag hade även en viss användning av militära attack- och försvarsnormer vid skapandet av dagens Taekwon-Do."
Gen. Choi Hong Hi

e f