Mönster är ett bestämt antal attack- och försvarstekniker i grundform, upplagda i en logisk följd. Utövarna har hela tiden att göra med många olika tänkbara motståndare som attackerar med olika tekniker från olika håll. Mönsterträning hjälper utövarna att utveckla många viktiga egenskaper:

- Smidig koppling mellan olika tekniker i olika positioner.
- Kamptaktik.
- Förbättring av teknikens rörelse.
- Ökning av kraft.
- Andningskontroll.
- Rytmiskt utförande av tekniker.

Systematisk mönsterträning gör det också möjligt att träna upp de speciella tekniker som är omöjliga att träna under en sportkamp. Om vi tar varje grundteknik för en bokstav i alfabetet kan man jämföra ett helt mönster med ett ord eller en mening uppbyggd av bokstäver från detta alfabet. Mönster är ett mycket noggrant test som tydligt visar den tekniska nivån hos utövaren.

Det finns 24 st. mönster i Taekwon-Do ITF som symboliserar 24 timmar under ett dygn eller ett helt liv. Varje mönster har fått sitt namn efter någon viktiga person, plats eller händelse i Koreas historia. Nedan finns en sammanställning av Taekwon-Do ITF's mönster:

Namn Antal 
rörelser
Chon Ji Tul 19
Dan Gun Tul 21
Do San Tul 24
Won Hyo Tul 28
Yul Gok Tul 38
Joong Gun Tul 32
Toi Gye Tul 37
Hwa Rang Tul 29
Choong Moo Tul 30
Kwang Gae Tul 39
Po Eun Tul 36
Ge Baek Tul 44
Eui Am Tul 45
Choong Jang Tul 52
Juche Tul 45
Sam Il Tul 33
Yoo Sin Tul 68
Choi Yong Tul 46
Yon Gae Tul 49
Ul Ji Tul 42
Moon Moo Tul 61
So San Tul 72
Se Jong Tul 24
Tong Il Tul 56