Vid utförandet av speciella tekniker visas utövarens spänstförmåga och förmåga att samtidigt kunna behålla sin kraft i teknikerna då de utförs i hoppande form. Som tävlingsgren har damer 3 och herrar 5 förutbestämda tekniker som utdelas mot en träplanka.

Meningen är att plankan skall gå sönder av tekniken samtidigt som utövaren skall landa i upprätt läge som en bekräftelse på god balans.

Teknik

Höjd

Längd

Herrar Damer Herrar Damer
Hoppande uppåtspark 260 cm 240 cm - -
Hoppande rundspark 240 cm 220 cm - -
Hoppande omvänd rundspark 230 cm - - -
Hoppande 360 grader bakåtspark 230 cm - - -
Hoppande sidspark över hinder 70 cm 70 cm 400 cm 300 cm