En sparringmatch bedrivs på en matchyta om 9x9 meter och bedöms av fyra kantdomare, en ringdomare samt en övervakande huvuddomare. 

Tiden för en match är 2x2 minuter med en minuts paus mellan ronderna. På vissa tävlingar är finalmatcherna 3x2 minuter. Det kan också hända att matchtiden förkortas efter behov på mindre nationella tävlingar.

Träffytan på motståndarens kropp finns bara på framsidan av kroppen från midjan och uppåt.
Det är viktigt att det rätta avståndet och balans finns under utförandet av en teknik för att den ska kunna betraktas som poänggivande.
Poängfördelning:
1 Poäng
- Handteknik mot mellan- eller hög sektion.
 
2 Poäng
- Benteknik mot mellansektion.
3 Poäng
- Benteknik mot  hög sektion.