Med krosstekniker mäts den kraft samt den tekniska förmåga som utövaren har i sina tekniker. Vid tävling används för damer 3 och för herrar 5 förutbestämda tekniker för att krossa ett visst antal plankor.

Numera används plastplankor som är konstruerade för att vardera motsvara en 2 cm tjock träplanka. Detta ställer krav på att tekniken inte bara ska vara kraftfull utan även vara tekniskt väl utförd och träffa på en exakt träffyta.

Teknik

Antal plankor

Herrar Damer
Slag framåt 3 -
Slag med knivhand 3 2
Sidspark 4 3
Rundspark 4 3
Omvänd rundspark 4 -