Till minne av ITF Taekwon-Do's grundare
Text och foto: Swavek Dydiszko

Av alla år i mitt liv 2002 blir ett av de åren som alltid kommer att förknippas med en stor personlig förlust. Den 15 juni kl. 20.35 avled grundaren av Taekwon-Do, Gen. Choi Hong Hi, på sjukhuset i Pyongyang, Nordkoreas huvudstad.

Några månader tidigare genomgick han en allvarig operation i syfte att bekämpa cancer i magen. Tyvärr spred sig sjukdomen senare till levern och läkarna gav honom inte mer än en månad kvar att leva. Med den vetskapen bestämde sig Gen. Choi den 12 maj för att ta farväl av sin familj i Kanada och åka för att avsluta sina dagar i Korea. Detta var hans största önskan under de senaste åren, att kunna dö i landet som han älskade så mycket, landet som han var född i, landet som han kämpade för under hela sitt liv. Officiell begravning ägde rum den 17 juni. Gen. Choi Hong Hi levde
i 84 år.

Generalens dödsbud har lämnat djupa spår i mitt hjärta. För mig personligen var Gen. Choi något mer än en instruktör, stormästare eller organisationens president. Denne store människa blev genom åren för mig som en del av min familj, som en far. Det var tack vare honom jag fick mitt livs passion, Taekwon-Do. Det är svårt att veta vad andra känner men för min del blev Taekwon-Do från första början, och är fortfarande, den viktigaste delen i mitt liv.

För några år sedan, på ett seminarium, ställde Gen. Choi en fråga till mig:
- Vad är Taekwon-Do för dig personligen?
Efter en kort betänketid svarade jag honom med största ödmjukhet:
- Taekwon-Do för mig känns som min arm.
- Som din arm? Säger han tillbaka lite förvånat. Det har jag aldrig hört förut?
- Sir, fortsätter jag, om jag förlorar min arm så visst kan jag leva utan den men livet blir för mig utan tvekan mycket svårare. Det skulle bli lika svårt utan Taekwon-Do.
- Jag gillar ditt svar, sa Gen. Choi. Det gläder mig att Taekwon-Do är en del av dig.
- Fortsätt att arbeta hårt, sa han i slutet av vår samtal med ett litet leende.

Trots att generalen lämnade vår värld med sin kropp kommer han att leva för evigt i hjärtat på många Taekwon-Do utövare världen över. Med denna känsla låt oss föra vidare grundarens verk till kommande generationer. Det var alltid hans stora dröm och mål som han levde för. Låt hans själ vila i frid.


Historien för Taekwon-Do är otvivelaktigt ihopkopplad med Gen. Choi Hong Hi som ägnade hela sitt liv åt att introducera denna kampkonst världen över. Här nedan kan man i väldigt korta drag följa hans liv och Taekwon-Do födelse.

- Choi föddes den 9 november 1918 i Hae Dae i nuvarande Nord Korea.

- År 1930 blev den då tolvårige Choi suspenderad från sin skola för deltagande i antijapanska demonstrationer (från 1905 styrdes Korea av japanska myndigheter och från 1910 blev de direkt ockuperade av den japanska militärmakten). Från den tiden fortsatte Choi Hong Hi sin vidare utbildning hos en privat lärare, Han Il Dong, som även var expert på Tae Kyon, en traditionell koreansk kampkonst som var officiellt förbjuden av ockupationsmakten.

- 1937 åkte Choi till Japan för att studera. Fortfarande var han mycket engagerad i kampkonstträning, vilken stärkte och förbättrade hans dåliga hälsa som varit svag redan från födseln.

- Den 7 december 1941 började Japan sitt deltagande i II:a Världskriget och i och med detta startade en allmän mobilisering av alla unga män till armén, bl.a. även den unge Choi Hong Hi. Efter  militär utbildning till löjtnant skickades han till Pyongyang i Korea där han p.g.a. sin verksamhet inom den underjordiska koreanska självständighetsrörelsen blev dömd till fängelse. För att behålla sin fysiska kondition, fortsatte han sin träning i fängelsecellen. Efter en tid i fängelset började många av hans fängelsekamrater och även en del av vakterna praktisera träningen. Det var då Choi Hong Hi började fundera över grunderna till en ny kampkonst.

- 1945, i samband med krigets slutskede, blev Choi Hong Hi befriad från fängelset och i samma tid blev han en av de officerare som började bygga upp en ny självständig koreansk armé, i vilken han gjorde en snabb och lysande karriär.

- 1948 blev han, redan som överste, utsedd till huvudinstruktör för självförsvarsträning i den amerikanska militärpolisskolan. Kort därefter reste Choi Hong Hi till USA för att studera på en militärhögskola.

- 1954 startade Choi tillsammans med en av sina medarbetare, Nam Tae Hi, systematiseringen av tekniker, träningsmetoder samt moraliska och filosofiska principer i sin kampkonstskola som hette Oh Do Kwan.

- 1955 använde man för första gången officiellt namnet TAEKWON-DO. Genom många uppvisningar i Korea och i världen började man introducera den nya kampkonsten.

- 1959 blev Choi Hong Hi utsedd till ordförande i det Koreanska Taekwon-Do Förbundet samt till vice befälhavare för II:a Armén Tae Gu. Tillsammans med sina bästa elever gjorde han en mängd av Taekwon-Do uppvisningar i många av de asiatiska länderna. Taekwon-Do teknikerna blev snabbt uppskattade för sin effektivitet.

- 1963 presenterades Taekwon-Do på en uppvisning i huvudkvarteret för FN (Förenta Nationerna) i New York, USA, med stora applåder och allmän uppskattning som följd.

- Den 22 mars 1966 grundades det Internationella Taekwon-Do Förbundet (ITF) med sitt huvudkvarter i Seoul, Korea.

- 1967-2002 var en tid för Choi Hong Hi med oavbrutna resor och uppvisningar för spridningen av Taekwon-Do i världen.

- Gen. Choi har under sitt liv besökt över 130 länder för att sprida Taekwon-Do.